הרשות לפיתוח הגליל
לאתר הרשות לפיתוח הגליל

צור קשר

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query.

/_resources/SubmissionForm_handler/class/f_getMode.inc, line 39